Vaša reklama na mlsajte.sk

Reklama


Stránka mlsajte.sk je financovaná z vlastných zdrojov tímu mlsajte.sk. Pokiaľ však chcete, aby sa na našich stránkach zobrazovala vaša reklama, obráťte sa na nás prostredníctvom mailu mlsajte@gmail.com. Na predaj sú len priestory pri článkoch, alebo v iných sekciách stránky. Nie je možné zakúpiť si, či objednať recenziu. Rozhodli sme sa takto pre zachovanie objektívnosti obsahu a aby nedošlo ku ovplyvňovaniu hodnotení. Ak vás naša stránka zaujala natoľko, že tu chcete byť ľuďom na očiach, čakáme na váš mail. :)

Štatistiky:

Do konca apríla 2018 sme pre svojich čitateľov urobili následovné:

 • Napísali 53 hodnotení
 • Ochutnali 65 jedál
 • Navštívili 62 rôznych prevádzok
 • Urobili 1 rozhovor
 • Zaviedli letnú kategóriu zmrzlín, spustili gastromapu a články
 • Naplánovali ďalšie novinky pre čitateľov

 • Za to všetko nás naši čitateľia odmenili:

 • 210 likami na Facebooku
 • vyše 380 followermi na Instagrame
 • takmer 1900 návštevami stránky mlsajte.sk
 • 5 tipmi od čiateľov