Vaša reklama na mlsajte.sk

Reklama


Stránka mlsajte.sk je financovaná z vlastných zdrojov tímu mlsajte.sk. Pokiaľ však chcete, aby sa na našich stránkach zobrazovala vaša reklama, obráťte sa na nás prostredníctvom mailu mlsajte@gmail.com. Na predaj sú len priestory pri článkoch, alebo v iných sekciách stránky. Nie je možné zakúpiť si, či objednať recenziu. Rozhodli sme sa takto pre zachovanie objektívnosti obsahu a aby nedošlo ku ovplyvňovaniu hodnotení. Ak vás naša stránka zaujala natoľko, že tu chcete byť ľuďom na očiach, čakáme na váš mail. :)

Štatistiky:

Do konca augusta 2019 sme pre svojich čitateľov urobili následovné:

 • Napísali 92 hodnotení
 • Ochutnali 115 jedál
 • Navštívili 110 rôznych prevádzok
 • Urobili 3 rozhovory
 • Zaviedli letnú kategóriu zmrzlín, spustili gastromapu a články
 • Naplánovali ďalšie novinky pre čitateľov

 • Za to všetko nás naši čitateľia odmenili:

 • stovkami lajkov na Facebooku
 • vyše 1300 followermi na Instagrame
 • takmer 15.000 návštevami stránky mlsajte.sk
 • 10 tipmi od čiateľov

 • Od 1.9.2019 sa Mlsajte.sk začlenilo organizačne pod Foodie, o. z. (foodie.sk). Je to hlavne z praktických dôvodov a rozšírenia možnosti spolupráce. Vieme tak našim partnerom poskytnúť lepšie možnosti a zaujímavejšie podmienky. Naďalej platí, že partnerstvo neznamená kúpiť si recenciu prevádzky, či jedla a tieto zostávajú objektívne.